Brokholmenin virkistysalueen kaivon vesi on todettu talousvedeksi sopimattomaksi. Tutkitusta vesinäytteestä on löytynyt raja-arvot ylittäviä määriä mm. metalleja ja bakteereja, eikä vesi täytä talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia tai -suosituksia.