Kopparnäs-Störsvikin kalliorantavyöhykkeeseen kuuluva Bergudden houkuttelee monia nauttimaan meren metkuista – myrskystä, tyyneydestä tai horisonttiin laskevasta auringosta. Nyt Berguddenin palveluvarustus uusitaan tukemaan maiseman ainutlaatuisuutta, ja mahdollistamaan alueen monipuolinen käyttö jatkossakin.

Berguddenia kehitetään esteettömien palveluiden kohteena, mihin laakea ja tasainen kallioniemi soveltuu luonnostaan hyvin. Kehitystoimien jälkeen Berguddenin soveltuu retkikohteeksi elämäntilanteesta ja vaiheesta riippumatta  ̶  vauvasta vaariin.

Berguddenin kehitystoimet ovat jatkoa Kopparnäs-Störsvikin laaja-alaiselle kehittämiselle. Sen myötä palveluvarustusta on uudistettu jo Sandfjärdenin, Sandvikenin ja Brändöskatanin ranta-alueilla sekä Stora Halsön saaressa. Virkistysalueella on aloitettu reitistön viitoittaminen Klobbackassa ja rantareitillä. Maastokaudella 2022 viitoittamista jatketaan alueen runkoreitistöllä.

Uudistukset Berguddenissa

Berguddenin kehittämistoimet alkavat keväällä 2022. Berguddenin ranta-alueen vanhat, käyttöikänsä päähän tulleet rakenteet puretaan tai kunnostetaan soveltuvin osin. Tilalle rakennetaan uudet, esteettömät virkistyskäytön rakenteet sekä opasteet.

Pysäköintialueelta rantaan johtavaa väylää parannetaan ja sen päähän rakennetaan katselulava. Lavalta on komeat maisemat merelle ja sitä voi hyödyntää vaikka lintujen tarkkailussa. Katselulava rakennetaan Suomen ensimmäisiin lukeutuvan tuulivoimalan perustuksen ympärille. Jatkossakin paikan historiasta kertova perustus palvelee kävijöitä penkkirakennelmana.

Berguddeniin rakennetaan kaksi uutta tulipaikkaa. Toisen tulipaikan yhteyteen rakennetaan kaksi katosta, jotka toimivat evästelypaikkoina ja tarjoavat säänsuojaa. Tulipaikkojen sijoittelussa huomioidaan alueen kasvavat kävijämäärät. Ideana on, että niihin mahtuu useampi seurue yhtäaikaisesti lämmittämään eväitään sekä nauttimaan niitä. Nykyisen keittokatoksen perustuksille rakennetaan puuvaja, joka palvelee alueen molempia tulipaikkoja.

Käymälävarustusta kohennetaan myös, kun lähempänä rantaa oleva nykyinen kuivakäymälä kunnostetaan. Sen viereen rakennetaan uusi kuivakäymälä, joka muiden uudisrakenteiden tapaan on esteetön. Alueen pohjoisosan vanha kuivakäymälä puretaan.

Berguddenin infotaulu ja opasteet päivitetään vastaamaan kehitettyä aluetta. Tietoa ja opastusta tarjotaan usealla eri kielellä ja kävijöitä ohjeistetaan myös luontoarvojen huomioimisessa, turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja yleisissä alueella toimimiseen liittyvissä asioissa.

Myös Berguddenin pysäköintijärjestelyjä uusitaan, esteettömyys huomioiden.

Berguddenin kehittämistoimet kuuluvat Esteetön Bergudden -hankkeeseen. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja rahoitus on myönnetty Leader-ryhmä Pomovästin kautta. Hankkeen toteuttamisaika jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Maastomestari Mikael Avellan
p. 040 745 3295
mikael.avellan@uuvi.fi

Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa
p. 050 373 7450
silva.sallamaa@uuvi.fi