Mitkä kohteet ovat esteettömiä juuri Sinulle?

Uuvi luo kaikista alueistaan tarkat reittiselostukset esteettömyyden näkökulmasta

Teksti: Jonna Saari / Retkipaikka

Yhdelle retkeilijälle helppo kohde voi olla toiselle liian haastava. Uuvi käy vuodesta 2018 alkaen läpi kaikki liki 40 aluettaan ja tuottaa niistä nettiin materiaalin, jonka avulla jokainen voi itse arvioida, mikä kohde on itselle helppo ja mikä ei.

Jokainen ihminen tuntee itse parhaiten omat kykynsä liikkua, eikä esteettömyys ole mustavalkoista. Uuvin kotisivuilta löydät jatkossa myös esteettömyyden ja helppokulkuisuuden näkökulmasta kattavat etukäteistiedot kaikista yhdistyksen alueista.

Kustakin kohteesta tuotetaan kattava verkkomateriaali, jossa voi valokuvien ja kuvailujen lisäksi olla esimerkiksi videopätkä reitin haastavimmasta osuudesta. Näin jokainen pystyy helposti itse arvioimaan, mikä kohde on omaan liikkumiskykyyn sopiva ja mikä ei.

Materiaalia tuotetaan verkkoon sitä tahtia, kun kohteita käydään läpi. Samaan aikaan Uuvi kehittää mahdollisuuksien mukaan alueitaan entistä helppokulkuisemmiksi.

Tulossa uusia reittejä ja taukorakenteita

Jatkossa Uuvi panostaa alueillaan entistä enemmän myös merkittyihin reitteihin. Sitä tahtia kuin reittejä luodaan, niistä tuodaan myös nettiin tietoa esteettömyyden ja helppokulkuisuuden näkökulmasta.

Kohteisiin on tulossa uudet opasteet, joissa esteettömyys on huomioitu muun muassa mahdollisen värisokeuden varalta.

Uuvilla on myös uusi maastorakennemallisto, ja uusia rakenteita toteutetaan maastoon pikku hiljaa. Ensimmäiset uudet rakenteet on tehty Hyvinkään Piilolammille. Piilolammilla on yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa panostettu myös esteettömyyteen: reittiä on parannettu, uusi kulkusilta rakennettu ja tulipaikka on esteetön myös pyörätuolia käyttäville. Tällä hetkellä alueella ei ole esteetöntä käymälää, mutta sellainen on suunnitteilla.

Myös Inkoon Kopparnäsissä kehitetään esteettömyyttä ja helppokulkuisuutta, ja alueella onkin meneillään laajempi yleissuunnittelu, jonka yhteydessä näitä asioita pohditaan tarkasti. Luvassa on entistä parempia esteettömiä palveluita.

Kerro toiveesi Uuville

Käyttäjien kokemukset, huomiot ja toiveet ovat Uuville tärkeä työkalu reittien ja kohteiden kehittämisessä esteettömämpään suuntaan. Kommentteja ja parannusehdotuksia voi lähettää meilillä osoitteeseen uuvi@uuvi.fi.

Uuvi tekee yhteistyötä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta eli Vau ry:n kanssa. Luontoliikunnan esteettömyyden parissa työskentelevä, itsekin luontoliikuntaa harrastava Jukka Parviainen Vau ry:ltä auttaa Uuvia kartoittamaan alueiden mahdollisuuksia esteettömyyden näkökulmasta.

Yhteistyötä esteettömyyden ja helppokulkuisuuden parissa jatketaan tulevaisuudessa entistä vahvemmin asiantuntijaverkostojen kautta.