Tietoa retkikohteesta

Järvön ulkoilualue on pienen kokonsa vuoksi sovelias lähinnä veneilyn etappikohteeksi. Kiinnityspaikat antavat jonkin verran suojaa pohjois- ja koillistuulilta. Uuvin alue on selkeästi aidattu erilleen muusta saaresta, joka on suljettu yleiseltä käytöltä. Rantakallioilla on veneiden kiinnitysrenkaita.

Esteettömyys

Alueella ei ole esteettömiä palveluita. Kiinnitysrenkaat ovat viettävillä kalliorannoilla.

Lisätietoa

Saaren luoteispuolella levittäytyy laaja Porkkalanniemen ulkoilualue palveluineen.