Tietoa retkikohteesta

Paras maihinnousupaikka on alueen pohjoispuolella sijaitsevan kalliopaljastuman luona, mutta alueella on jonkin verran väisteltäviä kiviä. Infotaulu sekä kaksi tulipaikkaa ja käymälä sijaitsevat lähellä tätä maihinnousupaikkaa. Pienellä veneellä rantautuminen onnistuu myös saaren eteläpuolelle.

Veneenlaskuramppeja on lähettyvillä mantereen puolella runsaasti, mm. Sipoon Kalkkirannassa ja Spjutsundissa. Heti Onaksen länsipuolella sijaitsee myös Helsingin kaupungin Kaivokarin ulkoilualue satamineen.

Esteettömyys

Onas ei ole rantautumisolosuhteiden ja maaston ominaispiirteiden vuoksi helppokulkuinen kohde.

Lisätietoa

Keravan kaupungin Nikuvikenin ulkoilualueelta on Onakseen matkaa noin 11 km ja Emäsalon pohjoiskärjestä, Stornäsuddenilta (Uuvi), taas kertyy matkaa parisenkymmentä kilometriä.

Onaksen saariston alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja perinnemaisemia sekä muinaisjäännöksiä, kuten jatulintarhoja ja kivikehä. Saariston vesistä on löytynyt myös runsaasti puualusten hylkyjä. Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia. Uuvin alueeseen kuuluvalla Rönnskärilla (2 ha) on v. 1905 rakennettu väyläkummeli.