Tietoa retkikohteesta

Porkkalanniemen alueelle on useita lähtöpaikkoja, ja ne sijaitsevat merkittyjen reittien varrella. Merkittyjä reittejä on kolme. Vetokannaksentaival kulkee niemenkärjen rauhallisemmassa luoteisosassa, keskelle aluetta sijoittuva Telegrafbergetin lenkki puolestaan johdattaa kulkijan panoraamanäköalan ääreen alueen korkeimmalle kalliolle, ja Pampskatanin pisto taas vie niemen eteläkärjen kalliorannoille. Kaikkien reittien varrelta löytyy useita taukopaikkoja, joilta löytyy tulentekomahdollisuus ja käymälä. Merkittyjen runkoreittien käyttäminen on suositeltavaa maaston kulumisen ehkäisemiseksi. Esteettömälle katselulavalle (Haahka) kuljetaan merkittyä reittiä pitkin.

Porkkalanniemen virkistysalueella telttailua suositellaan vain virallisten tulentekopaikkojen välittömässä läheisyydessä. Lähteelän virkistysalueella telttailu on maksullista.

Alueen tiet ja pysäköintialueet aurataan talvisin. Polttopuuhuolto toimii myös talvisin.

Esteettömyys

Porkkalanniemen länsiosasta taukopaikka Haahkan lähistöltä löytyy esteetön katselulava, jonne pääsee kulkemaan tietä pitkin. Matkaa pysäköintipaikalta on noin 100 m. Pysäköintipaikan lähellä on myös esteetön käymälä. Haahka tulipaikka itsessään ei ole esteetön.

Muuten Porkkalanniemen pinnanmuodot ovat vaihtelevia, ja alueen poluilla on paljon korkeuseroja. Polut kulkevat osin kaltevilla kallioilla, mikä kannattaa ottaa huomioon erityisesti märällä kelillä. Pampskatanin pisto Merikotka-keittokatokselle on reiteistä helpoiten kuljettavissa ja on osittain sorastettu.

Lisätietoa

Porkkalanniemen aluekokonaisuus muodostuu Uuvin/Metsähallituksen, Kirkkonummen, Vantaan ja Nurmijärven hallinnassa olevista alueista. Aluekokonaisuutta hoidetaan ja huolletaan yhteistyössä ympäri vuoden. Lisäksi lähellä sijaitsee Helsingin omistama ja ylläpitämä Lähteelän alue.

Valtion omistamia Porkkalanniemen alueita ollaan perustamassa luonnonsuojelualueeksi, ja myös Uuvin hallinnoima alue kuuluu tähän kokonaisuuteen. Osa kuntien alueista on jo perustettu luonnonsuojelualueeksi. Koko luonnonsuojelualueeksi perustettava alue näkyy jo kartassa.

Uuvin alueeseen ei kuulu omia vesialueita.