Tietoa retkikohteesta

Uutela on luontoarvoiltaan runsasta, maisemallisesti näyttävää ja geologisesti arvokasta aluetta. Skatanniemen keskellä on myös ensimmäisen maailmansodan aikainen tykkibunkkeri.

Pysyttele poluilla, erityisesti huhti- ja heinäkuun välisenä aikana. Skatan tilan länsipuolella sijaitseva Särkkäniemi on luonnonsuojelualuetta, ja pyöräily on siellä kielletty. Alueen lounaisosan monimuotoiseen, lähes luonnontilaiseen metsään pääsee tutustumaan luontopolulla.

Tulenteko on sallittua vain karttaan merkityissä keittokatoksissa. Sekä Nuottaniemen että Niemenapajan keittokatokset sijaitsevat meren tuntumassa. Jos haluaa tulistella, on otettava mukaansa omat hiilet tai polttopuut. Skatan tilalla on kota, joka tulisijoineen on yleisön käytettävissä viikonloppuisin.

Alueen ajankohtaiset tiedot löytyvät alueen ylläpitäjän sivuilta.

Reitit

Uutelan kahdeksikon muotoinen luontopolku koostuu kahdesta eripituisesta kierroksesta, joista voit kiertää joko toisen tai molemmat. Reitti on merkitty maastoon viitoin sekä valkovihrein nauhatunnuksin.

Metsä- ja laidunmaisemia -kierros noin 2,5 kilometriä: Kierroksen aloituspiste ja opastaulu sijaitsevat Uutelantien varressa, noin puolen kilometrin päässä Uutelan pääopastaulusta.

Kluuvijärviä ja rantaniittyjä -kierros noin 1,5 kilometriä: Kierroksen aloituspiste sijaitsee Särkkäniemen luonnonsuojelualueen pysäköintipaikan vieressä, noin 1,5 kilometrin päässä Uutelan pääopastaulusta.

Salainen Skatanniemi-reitti noin 2 km. Reittiä tai rasteja ei ole merkitty maastoon. Reitin loppuosa on vaikeakulkuista kalliota, joka on sateella erittäin liukas.

Esteettömyys

Alue ei ole esteetön, mutta suurin osa reiteistä on helppokulkuisia.

Lisätietoa

Alueen vieressä sijaitsee Aurinkolahden uimaranta ja Kahvila Kampela.