Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueen kehittämissuunnittelu jatkuu, ja syksyn aikana eri sidosryhmien kanssa käydään keskusteluja alueen kehittämisestä. Kehittämissuunnitelmaluonnos tulee yleisesti nähtäville alkuvuodesta 2019, jolloin siihen voi antaa myös palautetta. Asiasta tiedotetaan lisää suunnitelmaluonnoksen valmistuttua.