Teksti: Juuso Hämäläinen / Uuvi

Virkistysalueiden tarjoamien elämysten keskeisessä roolissa ovat niiden moninaiset luontoympäristöt. Ne luovat peruskiven sekä kävijäkokemuslähtöiselle virkistyskäytön palveluiden suunnittelulle että ekosysteemipalveluille. Alueiden luonnonhoidon kirjo on usein menetelmiltään monipuolinen ja monitavoitteinen. Kävijäkokemuslähtöisestä näkökulmasta se tarkoittaa esimerkiksi alueen keskeisten maisemien esiintuomista virkistyskäytön palveluiden läheisyydessä. Toisaalta lähi- ja kaukomaiseman syvyyden lisäksi luonnon vaihtelevuus, ts. ”hallittu hoitamattomuus”, luo toivottua vaihtelua sekä käyttäjälähtöisestä että luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Alueiden vastuullinen käyttö ja hoito on monille vierailijoille nykypäivänä itsestäänselvyys. Vastuullisuutta voi ja pitääkin tuoda esille myös luonnonhoidon näkökulmasta, esimerkiksi peitteellisenä metsänkasvatuksena ja lainsuojattomien arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisenä. On myös hyvä muistaa, että jotkin arvokkaat ja harvinaistuneet elinympäristöt vaativat aktiivista hoitoa säilyttääkseen ominaispiirteensä. Tällaisia ovat esimerkiksi uusmaalaisessa kulttuurimaisemassa monille tutut laidun- ja hakamaat.

Ja sitten ovat vielä alueilla esiintyvät haitalliset vieraslajit, jotka tuntuvat ikuiselta riesalta (kuulen jo alueita hallinnoivien tahojen huokauksen, sillä huokaan itsekin).

Kuumaa vettä

Haitallisten vieraslajien torjuminen on yksi konkreettisimmista tavoista ehkäistä luontokatoa monissa erilaisissa elinympäristöissä. Muutama vuosi sitten tartuimme Uuvissa mahdollisuuteen hakea Kainuun ELY-keskukselta tukea haitallisten vieraslajien torjuntaan tähtäävään hankkeeseen.

Vieraslajihankkeessamme keskitytään kurtturuusun, komealupiinin, supikoiran ja minkin torjuntaan usealla Uuvin virkistysalueella. Kaikkia näitä lajeja torjutaan melko vakiintunein menetelmin, mutta komealupiinin kohdalla päätimme kokeilla myös uudenlaista menetelmää, kuumavesikäsittelyä. Siinä lähes 100-asteisella vedellä suihkutetaan kasvusto kolmesti kasvukaudessa. Menetelmä on kokeellinen ja sen vaikuttavuus selviää hankkeen kuluessa, mutta ainakin hiekkaisella maapohjalla alustavat kokemukset lupailevat hyvää.

Talkoohenkeä

Perinteikäs talkootyö on osa myös Uuvin vieraslajihanketta. Kokemuksemme mukaan siihen kannattaa houkutella niin alueita käyttäviä yksityishenkilöitä kuin paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Esimerkiksi kurtturuusun ja komealupiinin kaivaminen pistolapioilla sopii kaikille esiteinistä eläkeläiseen. Avoimet talkootapahtumat ovat hyvän mielen ja yhteisen aherruksen sävyttämiä, ja kunnon talkooeväät siivittävät työtä. Osalle talkooporukoista sopii paremmin toimiminen ennakko-ohjeilla itsenäisesti parhaaksi katsomanaan ajankohtana.

Mitä puolestaan tulee vieraspetojen (supikoira ja minkki) torjuntaan, niin monille nykypäivän vastuullisille metsästäjille se on tärkeä osa metsästysharrastusta luonnonhoidollisena elementtinä sekä monille myös koiran harjoittamisen näkökulmasta. Metsästyksestä alueilla on kuitenkin syytä sopia erittäin tarkasti esimerkiksi rajoittamalla sitä yleisen virkistyskäytön kannalta keskeisillä osa-alueilla ja vilkkaimman käytön kuukausina.

Vaikka haitallisten vieraslajien torjuntatöiden toteutus aiheuttaakin monesti ylimääräistä taloudellista päänvaivaa, torjuntatöiden järjestelyissä piilee siis myös hienoja mahdollisuuksia. Jos hetkeksi pysähdytään pohtimaan talkootyön merkityksellisyyttä yhteiskuntamme yhteisöllisyyden rakentumisessa kautta aikojen, voitaneen todeta sen mittaamaton arvo, millä on merkitystä myös nyt ja tulevaisuudessa.

Juuso Hämäläinen on koulutukseltaan metsänhoitaja (MMM). Uuvissa Juuso huolehtii alueiden luonnonhoitoon liittyvistä asioista. Hän vastaa myös kysymyksiin, jotka liittyvät metsästykseen ja kalastukseen, reiteille kaatuneisiin puihin yms. Juusolle on tärkeää työssään edistää Uuvin alueiden monimuotoisuutta. Hän hallitsee purjehduksen salat ja tykkää kaikesta metsään liittyvästä puuhastelusta.

Uutiskirjeen toimituksen terveiset: Uuvi kutsuu luonnosta välittävät ulkoilijat mukaan Kukkia ja kitkentää -vieraslajitalkoisiin. Myös yritykset ja organisaatiot ovat tervetulleita talkoisiin!