Toivomme kaikkien vesilläliikkujien huomioivan Rajavartiolaitoksen pyynnön välttää veneilyä Uudellamaalla liikkumisrajoitusten ja poikkeuslain aikana. Rajavartiolaitos valvoo liikkumisrajoituksia poliisin virka-apupyynnön perusteella.

Veneily Uudellamaalla ei sinällään ole kiellettyä mutta on toivottavaa välttää vesillä liikkumista. Vesillä liikkuminen saattaa aiheuttaa meripelastustehtäviä, jotka vievät viranomais- ja terveydenhoitoresursseja.

Pirttisaaren yhteysalus

Pyydämme kaikkia retkeilijöitä noudattamaan ELY-keskuksen antamaa ohjeistusta koronaviruksen suhteen ja valitsemaan Pirttisaaren sijasta muita ulkoilukohteita.

Koronavirukseen liittyvässä ohjeistuksessa on pyydetty välttämään kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, johon myös vapaa-ajanmatkat yhteysaluksilla saaristoon lukeutuvat.

Riittävän etäisyyden säilyttäminen Pirttisaaren yhteysaluksella on vaikeaa. Tästä aiheutuu koronaviruksen tarttumisriski yhteysaluksen miehistölle ja saaren vakituisille asukkaille, joista suuri osa kuuluu riskiryhmiin.

Saaren vakituisille asukkaille yhteysalus on ainoa yhteys mantereelle sekä elintärkeä tavaroiden kuljetusväline saaristossa, joten on syytä varmistaa, että sen käyttö on heille mahdollisimman turvallista ja toimivaa.