Sarvikallion Seittelinreitillä tehdään kunnostustöitä 16.11.2022 lähtien. Seittelinreitin alkuosaa huolletaan ja reitti on tästä syystä hankala kulkea ja ajoittain poikki.