Sarvikallion virkistysalueella tehdään syksyn aikana muutostöitä, kun Uuvi ja Tuusulan kunta parantavat suuren suosion saanutta virkistysaluetta entisestään.

Seittelinreittiä uudistetaan ohjaamalla ennen näköala- ja tulipaikkaa Sarvikalliontiellä kulkeva reitin osuus metsän siimekseen ja kestävöimällä luonnonsuojelualueella kulkeva polku. Sarvikallion laelle tulee myös toinen tulipaikka ja alueelle rakennetaan esteetön käymälä. Lisäksi pysäköintipaikkaa laajennetaan entisestään.

Näköala- ja tulipaikan pohjoispuolella luonnonsuojelualueella kulkeva polku joudutaan sulkemaan kestävöinnin ajaksi, mutta tästä ilmoitetaan kävijöille kyltein paikan päällä.

Supersuosittu Seittelinreitti

Seittelinreitistä on lyhyessä ajassa kehkeytynyt hyvä esimerkki monikäyttöreitistä, joka on käyttäjilleen mielenkiintoinen kulkutavasta riippumatta. Ei ole sattumaa, että reitti kiemurtelee maastonmuotoja mukaillen kuin mato, vaan taustalla on paljon selvitystyötä ja useita kottikärryllisiä soraa. Inspiraatiota reitille on haettu flow trail -maastopyöräreiteistä, mutta mielessä on tiukasti pidetty reitin toimivuus myös kävelijöille ja esimerkiksi rattaiden kanssa kulkijoille. Jotta reitti olisi turvallinen kaikille kulkijoille, on hyvä noudattaa suositeltua kiertosuuntaa, jonka mukaan myös reitin viitoitus ja opastus on suunniteltu. Ehdottoman tärkeää on huomioida reitillä muut käyttäjät ja sovittaa nopeutensa sen mukaisesti.

Seittelinreitin avulla halutaan tuoda esiin virkistysalueen monipuolisuutta, joka pelkkää tietä pitkin kulkiessa jäisi kävijältä kokonaan näkemättä. Toteutuksen taustalla on ajatus, että myös reitti itsessään voi olla käymisen arvoinen kokemus. Kun tähän yhdistetään upea näköala Sarvikallion laelta Tuusulanjärvelle ja paikan kulttuurihistoriallinen merkittävyys, ei alueen suursuosio ole ihme!