Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueeseen kuuluvalla Sandfjärdenin ranta-alueella aloitetaan muutostyöt 26.5.2020 lähtien. Muutostyöt vaikuttavat alueen käyttöön. Muutostyöt liittyvät suurempaan Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueen kehittämiseen.

Alueen pysäköintijärjestelyt, tulipaikka, käymälä, puuvaja ja opasteet uusitaan. Uuden pysäköintialueen valmistuttua ranta-alue suljetaan moottoriajoneuvoilta puomilla. Rannan muutostöiden aikana tulipaikka ja käymäläpalvelut eivät ajoittain ole käytössä. Reitti Rävbergetin ja Sandvikenin välillä pidetään muutostöiden ajan kuljettavissa.