Uuvin uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Uudenmaan virkistysalueyhdistys
Y-tunnus: 0816906-2
Postiosoite: Kutomotie 18, 00380 Helsinki

2. Yhteyshenkilö
Sini Veuro, sini.veuro@uuvi.fi, p. 050 477 6374
Henkilötietojen selvityspyynnöt osoitteeseen: uuvi@uuvi.fi

3. Rekisterin nimi
Uuvin uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Uuvin uutiskirjeen lähettämiseen.
Uutiskirjeen dataa seurataan ja raportoidaan viestinnän kehittämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään vastaanottajan sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan uutiskirjeen tilaajalta Uuvi.fi-sivustolla olevan sähköisen lomakkeen kautta, jonka käyttäjä itse täyttää.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolista palveluntarjoajaa, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Rekisterin ylläpitäjällä on käytössään järjestelmä MailChimp, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen MailChimpin palvelimilla täyttämällä nimensä ja sähköpostiosoitteensa lomakkeen kautta ja tilaamalla uutiskirjeen. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja.

8. Tietojen käsittely ja säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilaukset ovat voimassa. Tilauksen lopettamisen jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin kirjautuminen on käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Rekisteri sijaitsee palveluntarjoajan palvelemilla. MailChimp vastaa henkilötietojen käsittelyn ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, pyytää korjaamaan virheellisiä tietoja ja pyytää poistamaan tai anonymisoimaan hänestä tallennettuja tietoja.
Rekisteröidyt voivat tehdä omien henkilötietojen seurantaan, korjaamiseen ja unohtamiseen liittyvät pyynnöt kirjallisesti osoitteeseen: uuvi@uuvi.fi. Tiedot luovutetaan, jos rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan varmistaa.

Tietosuojaseloste on päivitetty 29.11.2022. Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja uusin päivitetty versio löytyy aina Uuvi.fi -verkkosivuilta.