Ulkoilijalle: pelisäännöt Uuvin alueilla

Ulkoilu on mahtavaa! Ja tapoja nauttia raittiista ilmasta, kauniista maisemista sekä pienistä ja suurista luonnon ihmeistä on yhtä monta kuin ulkoilijoitakin. Yksi haluaa vain kellahtaa selälleen rantakalliolle, katsella ohi lipuvia pilviä ja kuunnella aaltojen ääntä, toinen taas nauttii vauhdikkaammasta etenemisestä luonnossa, vaikkapa polkujuoksun tai maastopyöräilyn merkeissä. Uuvin virkistysalueet on tarkoitettu monenlaisten elämysten etsijöille.

Jotta ulkoilu ja luonnosta nauttiminen on kaikille mukavaa, sopu säilyy ja virkistysalueet pysyvät hyvinä jatkossakin, on noudatettava tiettyjä pelisääntöjä. Niistä on kerrottu alla. Ennen kaikkea on tärkeää omassa toiminnassaan ottaa huomioon muut ulkoilijat sekä kohdella kunnioittavasti luontoa ja sen asukkaita.

Uuvin alueiden käytön perusperiaatteena on jokamiehenoikeuksien noudattaminen. Jokamiehenoikeudet antavat vapauden käyttää alueita, mutta vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

 • Tulenteko on sallittu ainoastaan erikseen osoitetuilla rakennetuilla tulipaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös tulipaikoilla (kielto koskee kaiken tyyppisiä tulisijoja). Tarkista voimassa olevat metsäpalovaroitukset.
 • Risukeitin rinnastetaan kipinöintiriskinsä takia Pelastuslaissa avotuleen, jonka tekeminen Uuvin alueilla on kielletty muualla kuin sitä varten osoitetuissa tulisijoissa.
 • Puiden kaataminen tai vahingoittaminen on kiellettyä. Tulipaikoilla voit käyttää ainoastaan Uuvin paikalle toimittamia tai itse tuomiasi polttopuita.
 • Uuvin alueilla saa yöpyä jokamiehenoikeuksien puitteissa lyhytaikaisesti, esim. parin yön pituinen telttailu maastossa on sallittua. Telttailla voit missä vain, ellei sitä ole erikseen kielletty alueen tiedoissa (esim. luonnonsuojelualue).
 • Porkkalanniemen virkistysalueella telttailua suositellaan vain virallisten tulentekopaikkojen välittömässä läheisyydessä. Lähteelän virkistysalueella telttailu on maksullista.
 • Pysäköintipaikoille leiriytyminen ei ole sallittua.
 • Uuvin alueilla noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että kävijät huolehtivat itse roskansa pois maastosta. Joillakin Uuvin alueilla on roska-astiat lähtöpisteiden yhteydessä. Huolehdithan muutenkin, että paikat jäävät jäljiltäsi hyvään kuntoon.
 • Koirien irti pitäminen Uuvin alueilla on kiellettyä (metsästyslaki 53 §) ilman erikseen annettua lupaa. Kielto on voimassa ympäri vuoden.
 • Koirien ja muiden eläinten uittaminen uimapaikoilla ei ole sallittua.
 • Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ei maastoliikennelain 4§:n mukaan saa liikkua maastossa ilman maanomistajan erityistä lupaa. Huomaathan myös, että moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti maastoon on kielletty.
 • Marjoja ja sieniä saa poimia. Sen sijaan kasvillisuutta ja puustoa ei saa vahingoittaa ja esim. sammalta, jäkälää tai maa-ainesta ei saa ottaa.
 • Eläimiä ei saa häiritä. Esim. pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousua ja leiriytymistä tulee välttää lintuluodoilla pesimäaikana (5.4.−31.7.). Veneillessä tulisi pitää riittävää suojaetäisyyttä sekä välttää ison aallokon syntymistä ja turhaa melua.
 • Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu kaiken ikäisille. Viehekalastusta varten 18−64-vuotiaiden on suoritettava kalastonhoitomaksu, joka oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla. Uuvin omilla vesialueilla saa rannalta siikaa kalastettaessa käyttää lisämaksutta kolmea vapaa. Uuvin omistamat vesialueet on merkitty alueiden karttoihin. Pysyvien pyydysten (esim. verkkojen ja katiskoiden) asettaminen Uuvin vesialueille ei ole sallittua. Lisätietoa kalastuksesta ja kalastonhoitomaksusta löytyy sivulta kalat.fi.
 • Maaston kulumisen ehkäisemiseksi on suositeltavaa käyttää merkittyä reittiä, kun sellainen on olemassa.

Lisätietoa jokamiehenoikeuksista Suomessa