Teksti: Sini Veuro / Uuvi

Kirkkokiven laavu Kintulammin retkeilyalueella. Ilta hämärtyy, laavusta loistaa nuotion loimu valaisten ympärillä istuvien kasvot. Ehkä olet törmännyt tällaiseen kuvaan. Ainakin se on mahdollista, sillä Malin Moisin suunnittelema tulipaikkarakennelma on noteerattu ulkomaita myöten.

Kirkkokiven laavu edustaa esimerkkiä taukopaikasta, joka on suunniteltu juuri kyseiseen paikkaan korostamaan kohdan ainutlaatuisuutta. Vastaavanlaista taukopaikkarakentamista löytyy Tampereen seudulta enemmänkin, mm. kunttakattoinen Viitastenperän laavu.

Kävijöille tällaiset taukopaikat ovat ihania! Ne ovat elämyksiä, jotka jo itsessään houkuttelevat retkelle. Taukopaikoista vastaaville alueiden omistajille ne eivät kuitenkaan välttämättä ole helpoimpia vaihtoehtoja. Uniikki, arkkitehdin suunnittelema taukopaikka on sovitettu juuri tiettyyn paikkaan ja käyttöön. Prosessi vaatii tunteja ja euroja. Alueen ylläpitäjälle on kenties mutkattomampaa käyttää valmiita taukopaikkarakenteiden piirustuksia tai markkinoilta valmiina saatavia tuotteita, ja rakentaa taukopaikka niiden avulla. Kustannukset ja materiaalien määrät ovat ennalta tiedossa, samoin työhön kuluva aika, ainakin suurin piirtein.

Arkkitehdin piirtämän uniikin luomuksen tai kaupasta valmiiksi saatavien tuotteiden lisäksi vaihtoehtona on suunnitella oma taukopaikkarakennemallisto, jota voi hyödyntää vuosien ajan eri kohteissa. Suunnittelussa on järkevää käyttää apuna alan ammattilaisia kuten arkkitehteja, ja prosessissa on syytä olla itse aktiivisesti mukana. Reunaehtojen ja tavoitteiden määrittely, eri ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelu ja arviointiprosessi yhdessä arkkitehdin kanssa on syytä tehdä pieteetillä, jotta lopputulos vastaa tilaajan toivetta.

Reunaehtojen tunnistamisessa tilaaja on asian parhaiten tunteva osapuoli: Mitä taukopaikalla on tarkoitus tehdä ja kuka sitä käyttää? Kuinka monen seurueen on mahduttava toimimaan yhtäaikaisesti? Kuinka paljon on kallis? Mitä materiaaleja halutaan ja mitä on tilaajan budjetin mukaista käyttää? Mitä tilaaja tarkoittaa modernilla, onko puhe kuitenkin enemmän ajattomuudesta? Suunnittelijan tehtävä on huomioida kokonaisuus ja toteuttaa se siten, että lopputulos on kaunis ja viihtyisä, käyttökelpoinen, toimiva ja kestävä.

Siinä missä tilaajalle saattaa olla tärkeää monistettavuus ja modulaarisuus, arkkitehtuuri lähtee yksittäisen paikan asettamista reunaehdoista ja juuri siihen sopivimmasta ratkaisusta. Parhaimmillaan tiiviillä yhteistyöllä tilaajan ja suunnittelijan välillä tähänkin ristivetoon voi löytyä käyttökelpoisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, ja ulkoilijat pääsevät nauttimaan laadukkaista, toimivista ja paikkaan sopivista taukopaikoista.

Juttu on saanut kimmokkeen toukokuisesta Uuvin Ulkoiluverstaasta, jossa käsiteltiin taukopaikkoja monesta eri tulokulmasta. Arkkitehti Malin Moisio kertoi omalta puoleltaan taukopaikkojen suunnittelusta. Ulkoiluverstaassa kuultiin myös esimerkkejä alueiden ylläpitäjiltä taukopaikkarakenteiden suunnitelmien tilaamisesta. Jutun on kirjoittanut Sini Veuro, joka toimii Uuvissa erikoissuunnittelijana ja selvittää mm. kävijöiden kokemuksia virkistysalueilta.

Uutiskirjeen toimituksen terveiset: Seudullinen luonnon virkistyskäytön yhteistyöverkosto järjestää Ulkoiluverstaita, joissa pureudutaan vaihteleviin virkistyskäytön teemoihin. Seuraava Ulkoiluverstas järjestetään helmikuussa 2024. Ota yhteyttä uuvi@uuvi.fi, jos kaipaat lisätietoja toiminnasta tai haluat ehdottaa aiheita Ulkoiluverstaisiin.