Toivomme kaikkien huomioivan ELY-keskuksen vetoomuksen yhteysalusliikenteeseen liittyen. ELY vetoaa yhteysalusliikennettä käyttäviä välttämään kaikkia ei-välttämättömiä matkoja, johon myös vapaa-ajanmatkat yhteysaluksilla saaristoon lukeutuvat.

Uuvin alueista Pirttisaareen on yhteysalusliikenne. Saaren vakituisille asukkaille yhteysalus on ainoa yhteys mantereelle sekä elintärkeä tavaroiden kuljetusväline saaristossa, joten on syytä varmistaa, että sen käyttö on heille mahdollisimman turvallista ja toimivaa. Pyydämme kaikkia retkeilijöitä noudattamaan ELY:n vetoomusta ja valitsemaan Pirttisaaren sijasta muita ulkoilukohteita.

Lisäksi yhteysaluksilla otetaan käyttöön maskipakko 1.4. alkaen.