Uuvin virkistysalueiden kehittämisessä ja hoidossa keskeistä on luonto-, maisema-, kulttuurihistoria- ja virkistyskäyttöarvojen säilyminen. Vastuulliseen alueiden hoitoon liittyy myös haitallisten vieraslajien torjunta. Vieraslajit ovat levinneet luontaisen esiintymisalueensa ulkopuolelle usein ihmisen avustamana, joko tahattomasti kulkeutumalla tai tarkoituksella esimerkiksi puutarhakasveina. Haitalliset vieraslajit vievät elintilaa alkuperäislajistolta ja aiheuttavat haittaa paikallisille ekosysteemeille.

Vieraslajien hallinta virkistysalueilla -hankkeessa (Vilha) tavoitellaan näkyviä tuloksia useilla Uuvin alueilla eri puolilla Uuttamaata. Hankkeen tavoitteena on palauttaa elintilaa kullekin elinympäristölle tyypilliselle luontaiselle lajistolle ja säilyttää linnustollisesti arvokkaiden alueiden merkityksellisyys osana luonnon monimuotoisuutta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja yksityishenkilöiden kanssa, jotka antavat arvokasta talkooapuaan vieraslajien torjuntatöihin.

Vilha-hankkeen torjuntatoimet kohdistuvat seitsemälle Uuvin virkistysalueelle. Haitallisista vieraslajeista hankkeessa keskitytään kurtturuusun, komealupiinin, jättipalsamin sekä supikoiran ja minkin torjuntaa. Näistä lajeista on Uuvin alueilla haittaa erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Vilha-hanketta rahoittaa Kainuun ELY-keskus osana haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Hankkeen toteutusaika jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Juuso Hämäläinen
p. 050 442 7054
juuso.hamalainen@uuvi.fi