Vi hoppas att alla åtlyder Gränsbevakningsväsendets rekommendation att undvika att röra sig till sjöss pga. begränsningarna i rörelsefriheten och undantagsförhållandena. Gränsbevakningsväsendet övervakar begränsningarna i rörelsefriheten på basis av polisens begäran om handräckning.

Båtliv i Nyland är inte förbjudet i sig, men det är rekommenderat att man undviker att röra sig till sjöss. Då man rör sig till sjös kan det inträffa olyckor som binder myndighetsresurser.

Pörtö förbindelsebåt

Vi ber alla som planerar utflykter att följa NTM-centralens råd under coronavirus krisen och välja ett annat utflyktsmål än Pörtö.

I de råd som givits gällande coronaviruset har man begärt att all icke väsentlig verksamhet skall undvikas, som icke väsentlig verksamhet räknas även fritidsresande till skärgården med förbindelsebåt.

Det är svårt att hålla tillräckligt avstånd på förbindelsbåtarna till Pörtö. På grund av detta finns det en risk att besättningen och de fast bosatta, som till stor del hör till riskgruppen, blir smittade.

För de fast bosatta är förbindelsebåten deras enda kontakt med fastlandet och livsviktig även som transportväg för bl.a. livsmedel. Det är således viktigt att säkra att användningen av förbindelsebåten är så trygg och fungerande som möjligt.