Uuvi bjuder in alla naturintresserade motionärer till en friluftsaktivitet för ett gott ändamål. Lupinerna åker bort och de inhemska ängsarterna får livsrum under vårt talko Blommor och bekämpning! där vi försöker få bukt med invaisva främmande arter. Medan du rensar bort lupiner får händerna sysselsättning, sinnet vila och hjärnan ladda upp sig.

Talkot ordnas på Kopparnäs-Störsvik friluftsområde som är ett exceptionellt stort enhetligt havsstrandsområde på gränsen mellan Ingå och Sjundeå. Området är en mix av fantastiska klippstränder, öppen skärgårdsnatur, vackra landskap och en färgrik historia. Det är tillåtet att njuta också när man gör goda gärningar, så det går fint att kombinera talkot med Klobbackarundan som löper över de kala bergen och längs en skogsstig, göra en avstickare till rastplatsen på Bergudden eller ta sig en fika på toppen av Rävberget.

Arrangören bjuder naturligtvis på talkomatsäck. Talkodeltagarna får låna enkla analoga arbetsredskap, det vill säga spadar, men det är en bra idé att plocka med sig egna handskar.

Vi önskar att ni anmäler er till talkot senast 8.5. så att vi kan reservera tillräckligt med arbetsredskap och talkomatsäck.

Vad: Blommor och bekämpning! – Talko för att utrota invasiva främmande arter

Var: Kopparnäs-Störsvik friluftsområde (Råbergsvägen 22, 10160 Ingå)

När: lördag 13.5.2023, klockan 10-17

Anmälningar: senast 8.5.2023 till juuso.hamalainen@uuvi.fi

Tilläggsuppgifter: juuso.hamalainen@uuvi.fi

***

Uuvi skapar mångsidiga möjligheter till rekreation i naturen, till motion och hobbyer, både genom sitt nätverk bestående av ungefär 40 friluftsområden och genom att informera om andra aktörers friluftsmöjligheter. Centralt i utvecklingen och skötseln av Uuvis friluftsområden är att bevara natur- och landskapsvärdena, de kulturhistoriska värdena och rekreationsbrukssvärdena. Till ansvarsfull skötsel av områdena hör också bekämpning av invasiva främmande arter. De invasiva främmande arterna sprids ofta utanför sina naturliga områden med hjälp av människan och de tar över livsrum av ursprungsarterna och är skadliga för de lokala ekosystemen. Talkotimmarna registreras i projektet ”Bekämpning av invasiva främmande arter på friluftsområden” vars syfte är att uppnå synliga resultat i bekämpningen av invasiva främmande arter på flera av Uuvis områden på olika håll i Nyland.