Uuvi, det vill säga Föreningen Nylands friluftsområden, har nya webbsidor. Bland våra fantastiska friluftsområden hittar alla en favorit. Men det kan ibland vara svårt att välja ut det lämpligaste för ens behov och sinnesstämning bland de inemot 40 områdena! Målet med de nya sidorna är att göra det lätt att välja utflyktsmål: bilderna presenterar området på ett mångsidigt sätt och i områdesbeskrivningarna kan man läsa vilka aktiviteter varje område lämpar sig speciellt bra för. Dessutom gör bättre karttjänster det enklare att hitta fram till besöksmålen.

Förutom målbeskrivningar finns det artiklar på sidorna. Vi producerar artiklarna i samarbete med Retkipaikka.

Vid varje besöksmål finns det även information om tillgänglighet. På Uuvis friluftsområden finns få egentliga tjänster för rörelsehindrade, men vi strävar efter att öka tillgängligheten för rörelsehindrade i takt med att områdena utvecklas. De områden som har tjänster för rörelsehindrade hittas lättast genom att man väljer alternativet ”Lätt besöksmål” i målsökningen. Bland dessa finns även besöksmål som inte har tjänster för rörelsehindrade, men som är naturligt lättframkomliga. Läs artikeln Uuvi och tillgänglighet.

Vi tar gärna emot respons och utvecklingsförslag samt till exempel tips på bra ämnen att skriva artiklar om!

uuvi@uuvi.fi