En utvecklingsplan utarbetas för Kopparnäs-Störsvik friluftsområde. I planen finns riktlinjer för hur området ska användas och utvecklas under kommande år. Utvecklingsplanen är nu i utkastskedet och det går att ge respons om den fram till 15.8.2019 per e-post till adressen uuvi@uuvi.fi eller till postadressen Föreningen Nylands friluftsområden, Väverivägen 18, 00380 Helsingfors.

Öppna utvecklingsplanen här (.pdf, på finska)