Många har som vana att under sina utflykter göra upp eld. Färdkosten värms upp på brasan, elden skapar stämning och ger en sådan känsla som den moderna människan inte annars kan uppnå. Att göra upp eld hör inte till allemansrätten, utan kräver markägarens lov. På Uuvis områden är det endast lovligt att göra upp eld i byggda eldplatser som finns utmärkta på kartan. Om varning för skogsbrand gäller får man överhuvudtaget inte göra upp eld.

En eldplats som byggts ligger aldrig på marken och är aldrig gjord som en cirkel av stenar eller en hög av stenar direkt på marken eller berget. Att göra upp eld har inte av illvilja begränsats till eldplatserna utan det är på grund av säkerheten och för att bevara naturen.

Räddningslagen

Enligt Räddningslagen är en öppen eld en sådan eld som kan sprida sig via markunderlaget eller genom gnistor. Nämnda risker finns alltid då man gör upp eld. På Uuvis område jämställs riskök med öppen eld på grund av risken för gnistor i enlighet med Räddningslagens definition för öppen eld. Öppen eld är förbjuden annorstädes än i för ändamålet utmärkta eldstäder.

Gnistor och pyrande eld

Speciellt då man eldar trä med mycket kåda såsom tall och gran bildas mycket gnistor som sprids okontrollerbart och som till exempel kan sprida elden till trädtopparna. En eld som är uppgjord direkt på marken värmer upp markunderlaget och marken kan börja pyra. Pyrandet kan sprida sig i marken längs rötter och det kan börja brinna en bit ifrån brasan som är gjord direkt på marken. Värmen från en eld som gjorts på berget förvittrar berget som aldrig förnyas. För olovligt uppgörande av eld kan skadestånd och dagsböter utfärdas.

Varning för skogsbrand

När varning för skogsbrand eller gräsbrand gäller är det förbjudet att göra upp eld på Uuvis eldplatser och förbudet gäller alla slags eldstäder. Man bör alltid kontrollera om varning för skogsbrand gäller innan man gör upp eld! Den som gör upp eld ansvarar alltid för att elden inte sprider sig och är även ersättningsskyldig för den skada elden orsakar om den sprider sig.

Ved

De friluftsområden som har en officiell eldplats har även ett vedskjul eller -förråd i närheten. På eldplatsen får man endast använda ettdera ved som Uuvi levererat eller ved som man själv haft med sig. Det är förbjudet att fälla eller skada träd. Veden är ämnad att brännas på eldplatsen – inte för att tas hem. Det är inte möjligt att underhålla en eldplats på en del friluftsområden och de har bland annat av den orsaken inga eldplatser.

Alternativ till eld

Trängsel vid eldplatsen är inte en orsak till att göra upp en otillåten brasa någonstans i närheten av den officiella eldplatsen, utan då gäller det att vänta på sin tur. Elden är otillåten även om den skulle vara gjord på en plats där någon annan tidigare haft en brasa. Det är heller inte tillåtet att göra upp eld på en plats där det är skönt att sitta och beundra utsikten.

På utflykter kan man istället för en brasa använda sitt eget stormkök vars användning inte är knuten till plats och varningar. Eller så kan man förbereda sig med färdkost som inte behöver värmas upp – eller knackkorvar i termos.

Knackkorvar i termos -recept

Lägg knackkorvar i en termos och häll över kokhett vatten. Njuta då, när du är hungrig.