Information om föreningen

Föreningen Nylands friluftsområden är kommunernas gemensamma landskapsaktör vars verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för naturnära motionsupplevelser som ökar välbefinnandet.

För att nå sin verksamhetsidé skapar föreningen mångsidiga möjligheter till rekreation i naturen, motion och hobbyutövande, såväl genom sitt nätverk av områden som genom att sprida information om friluftsmöjligheter som erbjuds av andra offentliga aktörer.

Medlemskommuner och stödjande medlemmar

Föreningen har 19 medlemskommuner i Nylands län, vilka sammanlagt har ca 1,6 miljoner invånare.

Medlemskommunerna är Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Lovisa, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby och Vanda.

Utöver detta har föreningen fem stödjande medlemmar: Suomen Latu, Finlands Naturskyddsförbund – Nylands krets, Finlands Paddling och Roddförbund, Segling och båtsport i Finland samt Nylands förbund.

Byrån

Föreningens byrå ansvarar för den operativa veksamheten. Kontaktuppgifter finns här.

Beslutsfattare och förvaltning

Delegationen 2021–2025

Delegationen är föreningens högsta beslutande organ som för närvarande består av 34 kommunrepresentanter och 4 representanter från de stödjande medlemsorganisationerna.

Delegationens ordförande är Aki Korpela från Hyvinge, 1:a vice ordförande Jyrki Huovinen från Vanda ja 2:a vice ordförande Sanna-Maria Pakkanen från Helsingfors.

  Egentlig medlem Suppleant
Esbo Mika Mäkilä Veera Vuornos
Esbo Hannele Hakala
Esbo Hanna Koivula Teemu Korhonen
Hangö Teemu Köppä  
Helsingfors Päivä Kiili Ilmari Heikkinen
Helsingfors Venla Olin Vesa-Matti Pietarinen
Helsingfors Riitta Puolatie Pyry Muuri
Helsingfors Sanna-Maria Pakkanen Sifo Nazzareno
Helsingfors Mikael Pälvi Marjatta Palmroth
Hyvinge Aki Korpela Kristiina Jurvanen
Hyvinge Virva Letto Mika Sirelius
Ingå Mika Rytkönen Sari Wilhola
Träskända Mika Korpela Heini Liimatainen
Träskända Sari Sillanmäki-Kuokkanen Teemu Sillsten
Högfors Satu Ahjoniemi Jarkko Ilonen
Grankulla Taisto Miettinen Maria Bremer
Kervo Juha Ryhänen Eeva Lahtinen
Kervo Jouni Suomalainen Arja Rantanen
Kyrkslätt Sami Sailo Viveca Lindgren
Kyrkslätt Santtu Vainionpää Anneli Granström
Lojo Pauliina Vastamäki Jorma Kuosmanen
Lojo Simon Weckman Susan Sjöblom
Lovisa Laura Hyppöla Pertti Lohenoja
Nurmijärvi Tommi Aura Erkki Rantanen
Nurmijärvi Sanna Pasanen Tuulia Paulanto
Borgå Anne Hornborg-Franck Mika Seikku
Borgå Aleksi Lehtonen Gunilla Partanen
Raseborg Lasse Lindholm Ann-Margareth Sukula-Mäkikara
Raseborg Harri Mäki Raini Ekberg
Sibbo Tom Sundbäck Carola Juselius
Sjundeå Mika Savilahti Paula Tuominen
Tusby Teresa Hellgren Juha Sipiläinen
Tusby Petra Haapa-aro Seppo Noro
Vanda Jyrki Huovinen Sirkku Salokannel
Vanda Jenni Alasuutari Olli Mäkinen
Vanda Raija Virta Jani Kiviaho
Sakkunnigmedlemmar Egentlig medlem Suppleant
Nylands förbund Jouni Suominen Aalto Silja
Suomen Latu Hannu Tiusanen Eki Karlsson
Segling och båtsport i Finland Tanja Risikko Mirja Rosenberg
Finlands Naturskyddsförbund –
Nylands krets
Toivonen Hilkka Murto Risto

Styrelsen 2021–2025

Styrelsen består av 16 egentliga medlemmar och 2 sakkunniga medlemmar, som representerar de stödjande medlemsorganisationerna.

Styrelsens ordförande är Siri Ahokas från Vanda, 1:a vice ordförande är Sami Wacklin från Esbo och 2:a vice ordförande är Antti Kuitto från Hyvinge.

Egentlig medlem Suppleant
Siri Ahokas Vanda Markus Aarnio Vanda
Sami Wacklin Esbo Kirsi Koivunen Esbo
Antti Kuitto Hyvinge Sini Mäkelä Hyvinge
Kristiina Ilvonen Helsingfors Jari Nissinen Helsingfors
Johanna Aminoff-Winberg Esbo Rasmus Lundén Esbo
Eeva-Maria Grekula Helsingfors Mikko Vallius Helsingfors/td>
Jani-Pekka Leino Helsingfors Anna-Maria Kantola Helsingfors
Jaakko Kallio Kyrkslätt Tarja Ketola Lohja
Börje Uimonen Lovisa Tiina Hentunen-Vanninen Karkkila
Juha Järä Vanda Reetta Smajli Vanda
Oona Käyhkö Helsingfors Jonni Lehtiranta Helsingfors
Minna Korpela Grankulla Risto Palojoki Grankulla
Heidi Päivinen Sjundeå Taavi Vierinen Sjundeå
Jan Vikström Lovisa Anne Sokka-Tuomala Lovisa
Mirja Suhonen Borgå Jan Nyström Borgå
Jaana Pulkkinen Hangö Krister Sjöholm Hangö
Sakkunnigmedlemmar Egentlig medlem Suppleant
Nylands förbund Tarja Koistinen Juha Eskelinen
Segling och båtsport i Finland Tanja Risikko Mirja Rosenberg