Information om föreningen

Medlemskommuner och stödjande medlemmar

Föreningen har 19 medlemskommuner i Nylands län, vilka sammanlagt har ca 1,6 miljoner invånare.

Medlemskommunerna är Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Lovisa, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby och Vanda.

Utöver detta har föreningen fem stödjande medlemmar: Esbon venekerhojen yhteenliittymä, Suomen Latu, Finlands Naturskyddsförbund – Nylands krets, Segling och båtsport i Finland samt Nylands förbund.

Beslutsfattare och förvaltning

Delegationen 2017–2021

Delegationen är föreningens högsta beslutande organ som för närvarande består av 34 kommunrepresentanter och 5 representanter från de stödjande medlemsorganisationerna.

Delegationens ordförande är Leo Stranius från Helsingfors, 1:a vice ordförande Henrik Lundsten från Helsingfors ja 2:a vice ordförande Elina Valkama från Helsingfors.

 

Egentlig medlem Suppleant
Helsingfors Lundsten Henrik Palmroth Marjatta
Helsingfors Pakkanen Sanna-Maria Snellman Veli
Helsingfors Stranius Leo Lainevuo Ari
Helsingfors Valkama Elina Palaste Tuula
Helsingfors Sinisalo Samuli Helenius Arto
Esbo Lohikoski Anna-Liisa Syrjänen Heikki
Esbo Viitanen Sanna Kytö Juhani
Esbo Passinen Matti Kaarnakorpi Raimo
Vanda Kamal Palani Jafi Viitanen Johan
Vanda Airinen Mika Vesterinen Unto
Vanda Hämäläinen Soile Alahelisten Janne
Borgå Högström Per Nyholm Patrick
Borgå Koskenniemi Jaana Suhonen Mirja
Lojo Rauttola Ari-Pekka Lehtniemi Ceta
Lojo Vastamäki Pauliina Rytkönen Jani
Hyvinge Mattila Henry Kotala Mila
Hyvinge Haili Tarja Ukkola Veikko
Nurmijärvi Pohja Ismo Laamanen Jyrki
Nurmijärvi Pekkala Eero Mäkelä Esa
Träskända Majanen Liisa Jaakkola Helena
Träskända Autio Auvo Vainikainen Tommi
Kyrkslätt Kajanti Carl-Johan Kilappa Antti
Kyrkslätt Tyni Oiva Harinen Ari
Tusby Seuna Veikko Nieminen Eeva-Liisa
Tusby Pärssinen Kaarina Salmi Lilli
Kervo Nieminen Matti Ryhänen Juha
Kervo Mansikkamäki Eija Husari Tuija
Raseborg Karlsson Göran Heerman Sylva
Raseborg Hellén Roy Rautiainen Pirjo
Sibbo Möller Henrik Sundbäck Tom
Lovisa Lohenoja Pertti
Grankulla Kurkela Heikki Limnell Patrik
Högfors Ilonen Jarkko
Hangö Sjöholm Krister Peltonen Björn
Sjudeå Vierinen Kari Flygar Patrik
Ingå Lindholm Lars Rytkönen Mika

 

Styrelsen 2017–2021

Styrelsen består av 16 egentliga medlemmar och 2 sakkunniga medlemmar, som representerar de stödjande medlemsorganisationerna.

Styrelsens ordförande är Jari Ahokas från Vanda, 1:a vice ordförande är Irja Nieminen från Vanda och 2:a vice ordförande är Lassi Koikkalainen från Ingå.

 

Egentlig medlem Suppleant
Jari Ahokas Vanda Urho Lintinen Vanda
Anne Sokka-Tuomala Lovisa Jaana Koskenniemi Borgå
Kari Vierinen Sjudeå Minna Hirvonen Esbo
Anna Munsterhjelm Helsingfors Timo Auranen Helsingfors
Risto Salmia Helsingfors Tiina Hieta Helsingfors
Lassi Koikkalainen Ingå Hilkka Toivonen Sjudeå
Leena Alanen Esbo Antti Annala Vanda
Jaakko Kallio Kyrkslätt Minna Jaskari Lojo
Anna-Maria Rajala
Helsingfors Olli Viding Helsingfors
Irja Nieminen Vanda Jyrki Huovinen Vanda
Kari Kohonen Lovisa Eeva Holmström Lovisa
Juha Leoni Helsingfors Emilia Tervonen Helsingfors
Werner Orre Raseborg Elisabet Svaetichin Borgå
Seppo Kallunki Esbo Bob Myrberg Sibbo
Riika Raunisalo Hyvinge Mika Korpela Träskända
Katja Pekkola Lovisa Raino Velin Högfors

 

Sakkunnigmedlemmar Egentlig medlem Suppleant
Nylands förbund Tero Suursalmi Juha Eskelinen
Suomen Latu Anne Rautiainen Eki Karlsson

 

Byrån

Föreningens byrå ansvarar för den operativa veksamheten.