Information om föreningen

Föreningen Nylands friluftsområden är kommunernas gemensamma landskapsaktör vars verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för naturnära motionsupplevelser som ökar välbefinnandet.

För att nå sin verksamhetsidé skapar föreningen mångsidiga möjligheter till rekreation i naturen, motion och hobbyutövande, såväl genom sitt nätverk av områden som genom att sprida information om friluftsmöjligheter som erbjuds av andra offentliga aktörer.

Medlemskommuner och stödjande medlemmar

Föreningen har 19 medlemskommuner i Nylands län, vilka sammanlagt har ca 1,6 miljoner invånare.

Medlemskommunerna är Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Lovisa, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby och Vanda.

Utöver detta har föreningen fem stödjande medlemmar: Suomen Latu, Finlands Naturskyddsförbund – Nylands krets, Finlands Paddling och Roddförbund, Segling och båtsport i Finland samt Nylands förbund.

Byrån

Föreningens byrå ansvarar för den operativa veksamheten. Kontaktuppgifter finns här.

Beslutsfattare och förvaltning

Delegationen 2021–2025

Delegationen är föreningens högsta beslutande organ som för närvarande består av 34 kommunrepresentanter och 4 representanter från de stödjande medlemsorganisationerna.

Delegationens ordförande är Aki Korpela från Hyvinge, 1:a vice ordförande Jyrki Huovinen från Vanda ja 2:a vice ordförande Sanna-Maria Pakkanen från Helsingfors.

  Egentlig medlem Suppleant
Esbo Mäkilä Mika Vuornos Veera
Esbo Hakala Hannele Seppänen Jyrki
Esbo Koivula Hanna Korhonen Teemu
Hangö Köppä Teemu  
Helsingfors Kiili Päivi Heikkinen Ilmari
Helsingfors Olin Venla Pietarinen Vesa-Matti
Helsingfors Puolatie Riitta Lindfors Marko
Helsingfors Pakkanen Sanna-Maria Nazzareno Sifo
Helsingfors Pälvi Mikael Palmroth Marjatta
Hyvinge Korpela Aki Jurvanen Kristiina
Hyvinge Letto Virva Sirelius Mika
Ingå Rytkönen Mika Wilhola Sari
Träskända Korpela Mika Liimatainen Heini
Träskända Sillanmäki-Kuokkanen Sari Sillsten Teemu
Högfors Ahjoniemi Satu Ilonen Jarkko
Grankulla Miettinen Taisto Bremer Maria
Kervo Ryhänen Juha Lahtinen Eeva
Kervo Suomalainen Jouni Rantanen Arja
Kyrkslätt Sailo Sami Lindgren Viveca
Kyrkslätt Vainionpää Santtu Sjöroos Mitra
Lojo Vastamäki Pauliina Kuosmanen Jorma
Lojo Rönnberg Janina Weckman Simon
Lovisa Hyppöla Laura Lohenoja Pertti
Nurmijärvi Aura Tommi Rantanen Erkki
Nurmijärvi Pasanen Sanna Mansnerus Taru
Borgå Hornborg-Franck Anne Seikku Mika
Borgå Lehtonen Aleksi Partanen Gunilla
Raseborg Lindholm Lasse Sukula-Mäkikara Ann-Margareth
Raseborg Mäki Harri Ekberg Raini
Sibbo Sundbäck Tom Juselius Carola
Sjudeå Savilahti Mika Tuominen Paula
Tusby Hellgren Teresa Sipiläinen Juha
Tusby Haapa-aro Petra Noro Seppo
Vanda Huovinen Jyrki Salokannel Sirkku
Vanda Alasuutari Jenni Mäkinen Olli
Vanda Virta Raija Kiviaho Jani
Sakkunnigmedlemmar Egentlig medlem Suppleant
Nylands förbund Suominen Jouni Aalto Silja
Suomen Latu Anne Rautiainen Eki Karlsson
Segling och båtsport i Finland Tanja Risikko Mirja Rosenberg
Finlands Naturskyddsförbund –
Nylands krets
Toivonen Hilkka Murto Risto

Styrelsen 2021–2025

Styrelsen består av 16 egentliga medlemmar och 2 sakkunniga medlemmar, som representerar de stödjande medlemsorganisationerna.

Styrelsens ordförande är Siri Ahokas från Vanda, 1:a vice ordförande är Sami Wacklin från Esbo och 2:a vice ordförande är Antti Kuitto från Hyvinge.

Egentlig medlem Suppleant
Siri Ahokas Vanda Markus Aarnio Vanda
Sami Wacklin Esbo Kirsi Koivunen Esbo
Antti Kuitto Hyvinge Sini Mäkelä Hyvinge
Kristiina Ilvonen Helsingfors Jari Nissinen Helsingfors
Johanna Aminoff-Winberg Esbo Rasmus Lundén Esbo
Eeva-Maria Grekula Helsingfors Mikko Vallius Helsingfors/td>
Jani-Pekka Leino Helsingfors Anna-Maria Kantola Helsingfors
Jaakko Kallio Kyrkslätt Tarja Ketola Lohja
Börje Uimonen Lovisa Tiina Hentunen-Vanninen Karkkila
Juha Järä Vanda Reetta Smajli Vanda
Oona Käyhkö Helsingfors Jonni Lehtiranta Helsingfors
Minna Korpela Grankulla Risto Palojoki Grankulla
Heidi Päivinen Sjundeå Taavi Vierinen Sjundeå
Jan Vikström Lovisa Anne Sokka-Tuomala Lovisa
Mirja Suhonen Borgå Jan Nyström Borgå
Jaana Pulkkinen Hangö Krister Sjöholm Hangö
Sakkunnigmedlemmar Egentlig medlem Suppleant
Nylands förbund Tarja Koistinen Juha Eskelinen
Segling och båtsport i Finland Tanja Risikko Mirja Rosenberg