Kontaktuppgifter

Respons i anslutning till områdena:
uuvi@uuvi.fi

Personal

Ärenden som berör områdenas underhåll:
Fältmästare Mikael Avellan
tfn 040 745 3295
mikael.avellan@uuvi.fi

Ärenden i anslutning till områdenas utveckling:
Specialplanerare Silva Sallamaa
tfn 050 373 7450
silva.sallamaa@uuvi.fi

Ärenden i anslutning till områdenas naturskötsel:
Planerare Juuso Hämäläinen
tfn 050 442 7054
juuso.hamalainen@uuvi.fi

Planerare Sini Veuro
tfn 050 477 6374
sini.veuro@uuvi.fi

***

Verksamhetsledare Tapio Lepikkö
tfn 050 541 8410
tapio.lepikko@uuvi.fi

Föreningen Nylands friluftsområden
Väverivägen 18
00380 Helsingfors

Faktureringsuppgifter för Föreningen Nylands friluftsområden:
EDI-kod: 003708169062
Förmedlare: BasWare

Ifall ni inte kan leverera nätfakturor, kan fakturorna skickas som e-postbilagor (PDF-format) till adressen: laskut@administer.fi

Faktureringsadress för pappersfakturor:
Administer Oy
00064 ADMINISTER

Föreningen Nylands friluftsområden, FO-nummer:
0816906-2