Till besökaren: spelregler i Uuvis områden

Friluftsliv är underbart! Och det finns lika många sätt att njuta av den friska luften, de vackra landskapen samt de små och stora naturunderverken som det finns friluftsmänniskor. Somliga vill bara lägga sig ner på strandklipporna, titta på molnen som driver förbi och lyssna till vågornas kluckande, medan andra njuter av mera fartfylld framfart i naturen i form av till exempel terränglöpning eller terrängcykling. Uuvis friluftsområden är ämnade för mångahanda upplevelser.

För att alla ska kunna njuta av friluftslivet och naturen, sämjan ska bibehållas och friluftsområdena även i fortsättningen ska hållas i gott skick, bör vissa spelregler följas. Om dem berättas mera nedan. Framför allt är det viktigt att i sitt eget beteende beakta andra friluftsmänniskor samt bemöta naturen och dess invånare med respekt.

Grundprincipen för användningen av Uuvis friluftsområden är att reglerna för allemansrätten ska följas. Allemansrätten ger frihet att använda områdena, men frihet och ansvar går hand i hand.

 • Att göra upp eld är endast tillåtet på angivna, för ändamålet byggda eldplatser. Ta dock i beaktande varningar för skogsbrand – under gällande varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp eld.
 • Vildmarkskök jämförs i räddningslagen med öppen eld pga. risken för gnistor, och det är därför förbjudet på Uuvis ormråden att använda dem på andra platser än på utmärkta eldstäder.
 • Det är förbjudet att fälla eller skada träd. Vid eldplatserna får du endast använda ved som Uuvi levererat till platsen eller som du själv haft med dig.
 • Det är tillåtet att tillfälligt övernatta på Uuvis områden inom ramarna för allemansrätten, t.ex. en övernattning på ett par nätter i terrängen är tillåten. Det är tillåtet att tälta var som helst, om det inte särskilt förbjudits (t.ex. naturskyddsområde).
 • På Porkala udd är det rekommenderad att tälta i närheten av officiella kokskjulen. På Lähteelä friluftsområde är tältning avgiftsbelagd .
 • Det är inte tillåtet att slå läger på parkeringsplatserna.
 • I Uuvis områden följs principen för skräpfritt friluftsliv, vilket innebär att besökarna ser till att avlägsna sina sopor från terrängen. Några av Uuvis områden har sopkärl i samband med startpunkterna. Du ser väl vänligen till att de platser du besöker, även lämnas i gott skick efter dig.
 • Det är förbjudet att ha hundar okopplade i Uuvis områden (jaktlag 53 §) utan särskilt tillstånd. Förbudet är i kraft året om.
 • Hundrar eller andra djur får inte simma på simplatsen.
 • Enligt terrängtrafiklagen 4 § är det inte tillåtet att röra sig i terrängen med motorförsedda fordon utan markägarens lov. Observera även att det är förbjudet att parkera ett motorförsett fordon i terrängen.
 • Det är tillåtet att plocka bär och svamp. Däremot är det inte tillåtet att skada växtligheten eller trädbeståndet och det är inte tillåtet att ta mossa, lavar eller jordmaterial.
 • Djuren får inte störas. För att trygga häckningsfriden bör landstigning och tältning undvikas på fågelskären under häckningstiden (5.4.–31.7.). Då man är ute på sjön bör man hålla tillräckligt skyddsavstånd och undvika att det uppstår stora svallvågor och onödigt oljud.
 • Mete och pilkfiske är tillåtet för alla åldrar. För att få spinnfiska bör personer i åldern 18–64 år erlägga en fiskevårdsavgift, som berättigar till fiske med ett spö. Då man fiskar sik från stranden är det på Uuvis egna vattenområden tillåtet att fiska med tre spön utan extra avgift. De vattenområden som Uuvi äger är utmärkta på områdenas kartor. Det är inte tillåtet att lägga ut bestående fångstredskap (t.ex. nät eller katsor) på Uuvis vattenområden. Mera information om fiske och fiskevårdsavgifter finns på sidan kalat.fi.
 • För att undvika slitage på terrängen rekommenderas besökaren att använda en utmärkt led, när en sådan finns tillgänglig.

Tilläggsuppgifter om allemansrätten i Finland.