Information om området

Området passar för självständiga utflykter. Bilen kan lämnas på parkeringsområde eller ett ställe där vägen breddats. Observera att man bör lämna plats för passerande bilar.

Vägen som går genom området plogas på vinter men parkeringsområde inte.

Vid Antiasenkannas utfördes på vintern/våren 2020 naturvårdsåtgärder, som dels kan inverka på användningen av området.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Antiaisenkannas är inte ett tillgängligt mål för rörelsehindrade. Områdets stigar är smala naturstigar.