Information om området

Alldeles utanför Byö går en utmärkt farled. Mynningen till sundet i Bockhamn är förvånansvärt smal och man lägger nödvändigtvis inte märke till den om man inte känner till exakt var den ligger. Sundet som leder till den skyddade viken är 3–4 meter djupt. Själva viken i Bockhamn är lite grundare (djup i mitten ca 2–3 meter) och bottnen är troligtvis gyttjig och mjuk. Friluftsområdet består av två jordlotter på var sida om viken. De är utrustade med bryggor, vilket gör det enkelt att ta i land på dem.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området har inte service för rörelsehindrade, men det är tämligen lätt att ta i land på bryggorna. Däremot finns det stora höjdskillnader i friluftsområdets bergiga och varierande terräng och stigarna är ställvis smala, lutande och har mycket rötter.

Tilläggsinformation

Ön hade fast bosättning ända till 1990-talet, men i dagens läge vistas endast sommargäster i sommarvillorna i Bockhamns omgivning. Bockhamn är en popular etapphamn, dit man styr kosan för att ta en paus, övernatta eller umgås med annat båtfolk.