Information om området

Lättast kommer man till Bredholmen från väster, där det finns en 4,2 meter djup farled.

Bredholmens strandlinje är bergig i varierande grad. Det är lättast att ta i land på södra sidan av ön, där det finns förtöjningsringar och -bojar. Observera att man inte får använda ankare i sundet på grund av kablar längs med havsbottnen.

På Bredholmens södra sida finns även en infotavla, eldplats och toalett på den bergiga stranden.

Tirmo hamn med service ligger ca 7 km till nordväst.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området har en varierande bergig terräng med stora höjdskillnader. Båtarnas förtöjningsplatser ligger på strandklippor som sluttar neråt och som kan vara hala speciellt vid regn. Det kan ställvis vara svårt att röra sig i skogen på grund av kullfallna träd.

Tilläggsinformation

I närområdet finns även två andra friluftsområden som är värda att bekanta sig med. Brokholmen ligger 700 meter västerut, på andra sidan farleden och Norra Sandö ca 2 kilometer bort på södra sidan om Bastö.

För den som hittar till Bredholmens södra strand finns en vattenhöjdsskala på en slät stupvägg. Den har i årtionden tjänat sjöfarande. Den uppmärksamma hittar den tämligen lätt.