Information om området

Bredvikens naturskyddsområde består till största delen av öppet vatten. Till området hör ytterligare ett vidsträckt vassområde samt strandlundar och -ängar. Bredviken är viktig för talrika häckande fåglar samt för de tusentals fåglar som rastar på området under sina flyttningsfärder i april–maj och augusti–september. Området har som syfte att skydda den grunda havsviken och dess omedelbara omgivning samt möjliggöra att området kan användas för friluftsliv. På naturstigen i närheten av naturhuset Villa Elfvik kan man lära sig om fåglar och även om andra underverk i naturen.

Det finns två fågeltorn på området, Villa Elfviks fågeltorn och Maarinlahden torni. Man kan lätt röra sig mellan dem längs stigarna i området.

På grund av fågelskyddet är det endast tillåtet att röra sig på markerade stigar och i Villa Elfviks närområde som inte hör till skyddsområdet. När Bredviken är frusen är det tillåtet att röra sig på hela naturskyddsområdet. Man får inte plocka bär och svamp på området. Man får inte störa eller mata betande djur.

Anvisningar och regler för Bredvikens naturskyddsområde.

Innan utflykten är det skäl att kolla aktuell information om Bredvikens naturskyddsområde.

Leder

Luonnon helmassa – naturstig 700 m. Stigen startar vid Villa Elfvik. Stigen har olika teman.
Bredvikens naturstig 2,9 km lång. Man kommer till stigen både från Villa Elfvik och Otnäs.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Den 700 meter långa naturstigen Luonnon helmassa som startar från Villa Elfvik är tillgänglig för rörelsehindrade. Villa Elfviks fågeltorn har en ramp. I Villa Elfvik finns en handikappanpassad wc.
De övriga tjänsterna i området är inte tillgängliga för rörelsehindrade. En stor del av Bredvikens naturstig är spångstig.

Tilläggsinformation

Esbo stad upprätthåller Naturens hus Villa Elfvik som ligger vid utkanten av naturskyddsområdet.

Strandpromenaden i Esbo går delvis igenom Bredvikens naturskyddsområde.