Information om området

OBS! Vattnet i brunnen på Brokholmens friluftsområde är olämpligt som hushållsvatten (7/2019).

Brokholmen ligger på östra sidan om Pellinge bredvid farleden. Det sydöstra hörnet av holmen har en brygga och några bojar. Dessutom finns där en gammal sandlastningsbrygga som lämpar sig för förtöjning av större båtar. Förutom för båtfolk är holmen även ett lämpligt utflyktsmål för paddlare – från väster kan man nå holmen längs tämligen skyddade rutter. Den som tar sig fram med kajak hittar bra landstigningsställen runt hela ön.

Brokholmen lämpar sig även för övernattning. Det är lätt att hitta tältplatser på holmen och där finns även en brunn. Det går bra att göra upp eld på östra strandens eldplats, där det även finns ved. En infotavla om holmen och dess service ligger nära bryggorna.

Det bästa sättet att bekanta sig med den varierande miljön på Brokholmen är att följa en stig som går runt holmen. Holmens imponerande södra strand är naturskyddsområde och för att strandens fina landskaps- och naturvärden ska bevaras, bör man där följa den utmärkta stigen.

Till Brokholmen hör även den mycket steniga Lilla Brokholmen, som ligger på norra sidan av holmen, samt den bergiga Brokholmsören, som ligger på södra sidan. Dessa holmar har ingen service.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Brokholmens brygga är försedd med en ramp till strandbanken. Det är relativt lätt att ta sig till brunnen och östra strandens eldplats längs med stigen som går på den sandiga mon. Toaletten är inte handikapputrustad. Rutten som går runt ön har höjdskillnader och stigarna är ställvis smala och steniga. Den södra delen av rutten går ställvis i terräng med mjuk sand.

Tilläggsinformation

Den mellersta den av Brokholmen är en gammal sandtäkt, som varit i bruk i början av 1900-talet och på 1950-talet. Enligt vissa uppgifter kördes sand med sandskutor ända till Helsingfors när huvudstaden byggdes. Om verksamheten vittnar förutom skogbevuxna gropar i terrängen, även den gamla sandlastningsbryggan, utanför vilken vattendjupet är över 17 meter.

I närområdet finns även två andra av Uuvis friluftsområden som är värda ett besök. Bredholmen ligger 700 m åt öster, på andra sidan farleden, och Norra Sandö på ca 1,5 km avstånd, söder om Bastön.