Information om området

Friluftsområdet består av Byxholmens huvudö och Lilla Byxholmen, som åtskiljs av ett grunt, smalt sund. Byxholmen är lätt tillgängligt via farlederna. Det är 7 km till Sommaröstrands hamn, där det förutom annan service även finns en skärgårdsbutik som är öppen året runt. Prediums hamn ligger också på 7 kilometers avstånd. Rödjans naturstuga i Ekenäs nationalpark ligger sjövägen ca 5 km från Byxholmen.

Förtöjningsbojar för båtar finns på norra sidan av holmen, både på mitten och på nordspetsen. Förtöjningsringar finns förutom på dessa platser även vid båda ändarna av sundet som går mellan Byxholmen och Lilla Byxholmen, såväl som på Lilla Byxholmens nordspets.

Servicen är koncentrerad till huvudön. På norra sidan finns en eldplats, toaletter, bastu, ett vedlider samt en brunn. Ytterligare en eldplats finns på västra delen av ön, där man har en fin utsikt över sundet. Det är lättast att simma i närheten av bastun.

Bastun på Byxholmen är öppen året runt och fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Man kan reservera en bastutur genom att skriva i bastuturshäftet, som finns i en postlåda på bastuns vägg. Observera att man inte får använda havsvatten för att kasta bad, eftersom bastuugnen lätt rostar på grund av havsvattnet och snabbt blir i oanvändbart skick. Sötvatten att kasta bad med finns i brunnen som ligger nära bastun. Vattnet är inte drickbart.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Byxholmen är inte ett tillgängligt mål för rörelsehindrade. Områdets terräng är varierande och det finns stora höjdskillnader på holmen. Stigarna är smala och går i skog och på sluttande berg. Största delen av platserna där man kan gå i land är på berg.

Tilläggsinformation

Försvarsmakten har lämnat spår efter sig på Byxholmen: längs stigen som leder till eldplatsen, kan man se gropar som försvarsmakten grävt. Enligt sägen ska det finnas ett flygplansvrak norr om holmen…