Information om området

Strandpromenaden sträcker sig från Bastvik till Bruksstranden. Längs leden finns närmare hundra intressanta platser med tilläggsinformation på Strandpromenadens mobilapplikation.

Från Strandpromenaden kommer man också behändigt med skärgårdstrafiken till Esbos fantastiska skärgård.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Strandpromenaden är delvis tillgänglig för rörelsehindrade. Strandpromenadens tillgänglighet har utretts och förbättrats med elektronisk tilläggsinformation. I broschyren har man på en karta märkt ut strandpromenadens olika etapper med lutningar. Längs leden och i dess närhet såsom i båthamnarna, har man placerat ut bänkar där man kan vila och beundra vyerna.

Tilläggsinformation

De som rör sig längs Strandpromenaden betjänas av flera café-restauranger. Utmärkta besöksmål är bland annat Naturens hus Villa Elfvik och Tarvaspääs Gallen-Kallela Museum.

Finnos och Hanikkas naturstigar ligger längs Strandpromenanden.