Information om området

Fölisöns natur är varierande: strandskogar i naturtillstånd, lundområden med värdefull vegetation, gölar, släta klippor samt strandängar, som är en skyddad naturtyp. Ställvis är vegetationen väldigt mångsidig, speciellt på de sydöstra delarna av ön.

Många vattenfåglar häckar på öns stränder och kobbar. Fölisöns södra strand med kobbar är naturskyddsområde; 1.4–15.8 är det förbjudet att gå i land och röra sig närmare än 25 meter från kobbarna.

Aktuell information om badvattenkvaliteten finns här.

Leder

En rundtur på Fölisön 3,1 km: Det finns trappor på leden men man kan gå runt dem. Noggrannare uppgifter om naturstigen.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

På Fölisön finns en toalett som är tillgänglig för rörelsehindrade och öns leder är delvis tillgängliga. Mera information om tillgängligheten.

Tilläggsinformation

I Fölisöns friluftsmuseum finns en samling av byggnader som är typiska för de olika landskapen. Byggnaderna är från slutet av 1600-talet till 1900-talet.

På Fölisön finns café och restaurang.