Information om området

Gölisnäs är tillgängligt även för stora båtar, eftersom vattendjupet vid bryggan i bästa fall är 8 meter. Även de som kommer landvägen är välkomna att njuta av Gölisnäs service. De får också uppleva en liten sjöresa – på färjan i Barösund. Efter färjfärden, som räcker några minuter, leder en ca 4 km lång sandväg från Barösund till Gölisnäs.

OBS! En del av Gölisnäs tjänster tas dock undantagsvis ur bruk år 2023, medan en ny operatör söks till området. Stora bastun, stuguthyrningen och hyrbåtarna går inte att använda. En del av områdets byggnader är i privat bruk på säsongen 2023.

Områdets bryggor, elen vid bryggorna, lilla bastun och parkeringsplatser går fortfarande att använda. Det finns också ved och utedassen underhålls.

Elen vid bryggorna 3€/dygn, kontonummer FI63 5723 0210 0290 00, Föreningen Nylands friluftsområden, märke Gölisnäs.

Lilla bastun är öppen för alla och fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Boka bastutur genom att anteckna dina uppgifter i bastuturshäftet som finns i infotavlan vid bryggorna. Bekanta dig med Uuvis basturegler.

Vägen som går till området är på vinter stängd efter den första parkeringsplatsen.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

I Gölisnäs finns inte service eller leder för rörelsehindrade. Terrängen har en del höjdskillnader och områdets stigar är i huvudsak smala skogsstigar, som ställvis har mycket rötter. Det är lätt att lägga till vid Gölisnäs bryggor och en del av områdets tjänster är ganska lätt tillgängliga från bryggorna.