Information om området

Det går bra att börja stigen var som helst. På bergskrönen och strandklipporna finns fina platser för vila eller äta sin färdkost. Längs naturstigen finns 14 skyltar som bland annat berättar om Hålviks talrika fågelbestånd, gravrösen från bronsåldern, spåren efter istiden samt skogs- och strandlandskapen. Från fågeltornen kan man observera Hålviks vattenfåglar. Till stigen kommer man bland annat via Svinösund, parkeringsplatsen vid Sommarövägens motionsslinga (300 meter till naturstigen) och Nedergårdsvägens busshållplatser.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Stigen är inte tillgänglig för rörelsehindrade. Stigen går ställvis på berg och på de fuktigaste ställena finns spångar.

Tilläggsinformation

På Esbo stads webbsida Hanikkas naturstig kan man ladda ner broschyren Naturstigen i Hanikka som man kan ta med på färden.