Information om området

Högholm har inga andra tjänster än en eldplats. Om man vill göra en lägereld behöver man ta med egen ved.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Holmen har inga egentliga tjänster för rörelsehindrade och naturen äe inte lättframkomlig.