Information om området

Från Kalkstrands allmänna brygga är det 3,5 nautiska mil eller ca 6 kilometer till området. De flacka strandklipporna gör det möjligt att gå i land, men det finns inga egentliga förtöjningsringar eller -bojar på området.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Tilläggsinformation

I närheten av Högholmsören finns Pörtö och Onas, som båda tillhör Uuvi.