Information om området

Järvö friluftsområde är på grund av sin begränsade storlek närmast lämplig som etapphamn för båtfolk. Förtöjningsplatserna är någorlunda skyddade för nordliga och nordostliga vindar. Uuvis område är tydligt avgränsat med stängsel från resten av ön, som inte är tillgänglig för allmänheten. På strandklipporna finns förtöjningsringar.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området har inte service för rörelsehindrade. Förtöjningsringarna finns på sluttande bergsstränder.

Tilläggsinformation

På sydvästra sidan om ön ligger Porkala udds friluftsområde med service.