Information om området

Holmens östra sida har en gästbrygga med bomplatser. Huvudbryggans boj- och bomplatser får inte användas av besökarna.

På Kalvholmen finns ungefär 50 privata sommarstugor. Invånarnas gårdsfrid ska respekteras.
På Kalvholmen finns två leder med informationstavlor: huvudleden som presenterar historiska konstruktioner och en må bra-stig på holmens västra del.

Leder

Rutten Historiens vingslag cirka 1 km:
Leden går huvudsakligen runt på holmens mittersta del och presenterar historiskt betydelsefulla platser och pekar ut de bästa vyerna.

Hälsostigen En stund för dig själv knappa 1 km:
Hälsostigen ligger på Kalvholmens västra sida och följer strandlinjen. Stigen är smal och har små stigningar.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Kalvholmen är inte tillgänglig för rörelsehindrade. Områdets stigar är smala och delvis bergiga.

Tilläggsinformation

Kalvholmen har på norra sidan förbindelse till Saunasaari där en privat bastuföretagare är verksam.