Information om området

Det är lätt att ta sig till Keravanjärvi, eftersom Keravanjärvi ligger endast 1,5 km från stamväg nr 25. I närheten av parkeringsplatsen finns en infotavla och en toalett.

Keravanjärvis simstrand, där det finns en infotavla med simregler samt en livräddningsring, är menad endast för människor. Den sydligast udden på Uuvis område är en lämplig plats för hundar att simma på. Hunden måste hållas kopplad även i vattnet.

Det finns ett naturskyddsområd i Keravanjärvi. För att undvika slitage och skydda naturvärdena är det önskvärt att besökarna rör sig på huvudlederna. På naturskyddsområdet är det förbjudet att tälta men på resten av Keravanjärvi friluftsområde är det tillåtet att tälta i enlighet med allemansrätten (kontrollera naturskyddsområdets gräns på kartan).

Vägen och parkeringsplatsen plogas på vinter.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Keravanjärvi har ingen egentlig service för rörelsehindrade. Från parkeringsplatsen kommer man dock längs med en rätt jämn och bred sandväg till strandområdet, dit det är ca 200 meter. Strandområdet är sandigt och mjukt.

Tilläggsinformation

Områdets skogar har ett exceptionellt stabilt bestånd av flygekorrar och där kan man även träffa på fågelarter som är typiska för gamla skogar, såsom gärdsmyg och svarthätta. I närheten av stranden trivs storlommen och sångsvanen.