Information om området

Det är lätt att ta sig till Keravanjärvi, eftersom Keravanjärvi ligger endast 1,5 km från stamväg nr 25. I närheten av parkeringsplatsen finns en infotavla och en toalett.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Keravanjärvi har ingen egentlig service för rörelsehindrade. Från parkeringsplatsen kommer man dock längs med en rätt jämn och bred sandväg till strandområdet, dit det är ca 200 meter. Strandområdet är sandigt och mjukt.

Tilläggsinformation

Områdets skogar har ett exceptionellt stabilt bestånd av flygekorrar och där kan man även träffa på fågelarter som är typiska för gamla skogar, såsom gärdsmyg och svarthätta. I närheten av stranden trivs storlommen och sångsvanen.

Information till besökaren