Information om området

Infotavlan och toaletten finns i närheten av parkeringsplatsen.

Området plogas inte på vinter.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

På området finns inte service för rörelsehindrade, men till stranden leder en rätt bra och jämn, ca 150 meter lång stig.

Tilläggsinformation

Alldeles söder om området finns ett annat av Uuvis friluftsområden, Lövö. Rätt nära i söder ligger även Långöns friluftsområde.