Information om området

Genom att vandra längs med stigen på Korpuddens område kan man bekanta sig med området och dess finaste landskapsobjekt, såsom bl.a. utsiktsplatsen på berget. Stigen har höjdskillnader och trappor och det krävs ibland lite spänst för att kunna ta sig fram längs med den. Området har två rastplatser, den ena i närheten av parkeringsplatsen vid sjöstranden och den andra längs med stigen. Vid båda rastplatserna kan man göra upp eld.

Området plogas inte på vinter.

Öster om Korpudden, ute på fjärden ligger de små holmarna Ljusholmen, Kajsasklippan och Vassgrundet, som även ägs av Uuvi.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade. Terrängen är varierande och det finns stora höjdskillnader.