Information om området

Det finns busshållplatser vid Pålbölevägens korsning och där stannar bl.a. reguljära bussturer från Helsingfors och Borgå till Lovisa, Kotka, Fredrikshamn och Kouvola och tillbaka.

Den humusrika sjöns vatten är av god kvalitet.

Skogsvägen som leder till sjön hålls på vintern stängd på grund av menföre.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade. Skogsstigarna vid Kvarnträsket är smala och ställvis utmanande med höjdskillnader.