Information om området

Besökarna bör komma ihåg att lundens vegetation är känslig för slitage. Det är endast tillåtet att röra sig på för ändamålet markerade leder i naturskyddsområdet. Det är förbjudet att ha sällskapsdjur okopplade och att cykla.

Man kommer till naturstigen vid ändan av Åvägen och från Långforsens bro. Närmaste busshållplats ligger cirka en kilometer bort i korsningen mellan Ollasvägen och Stortallsvägen.

Bord och bänkar har placerats längs stigen för besökarna såsom också strandens observationsplattform från vilken man kan beundra åns landskap.

Leder

Långforsens naturstig är cirka en kilometer lång. I båda ändarna av naturstigen finns informationsskyltar. Vid sluttningens brantaste etapp har man byggt trappor.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

På området finns inga tjänster för rörelsehindrade. Det finns trappor på området. Det är dock lätt att röra sig på området.

Tilläggsinformation

Långforsens fridlysta område fortsätter på andra sidan om Vanda å till de norra delarna av Helsingfors centralpark. På andra sidan av ån finns Haltiala reitti och Pitkäkosken maja.