Information om området

Lappvik strand ligger mellan Hangö och Ekenäs, 1,6 km söderut från väg nr 25. Från Lappvik tågstation och busshållplats är det endast 1,3 km till stranden. Strandlinjen som tillhör Uuvi är 1200 meter lång och gränsar i nordost till Högsands ferie- och kurscentrum. Vid Högsand ligger trädgränsen högre upp på den höga dynsluttningen.

Från vattenbrynet ut mot havet är det långgrunt och på vissa ställen bildar sanden till och med undervattensrev. Det är därför möjligt att närma sig stranden endast med små båtar. Ungefär 100 m från stranden blir det plötsligt ställvis ända till 15 m djupt.

Lappvik strand representerar dynstrandsnatur som är typisk för den södra delen av Hangö udd. Området består av en strandzon och ovanför den vidtar torr moskog. Invid vattengränsen finns strandvallar som på vissa ställen är mycket branta. Vindpinade gamla tallar har förankrat sina tjocka rötter i strandvallarna. Under årens lopp har den kraftiga erosionen genom vind, is och vatten emellertid lett till att den finkorniga, nästan vita sanden runnit ner och trädrötterna på strandsidan är delvis synliga.

Man bör undvika att röra sig på såväl strandvallen som annanstans där den finkorniga sanden bildar vallar på grund av erosionsrisken och sandens benägenhet att rinna. Besökarna uppmanas använda de trappor som har placerats ut mellan stranden och skogen.

Området vid Lappvik strand har betydande naturvärden och är en del av EU:s Natura-2000 nätverk.

Området plogas inte på vinter.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är flackt så det är lätt att röra sig där. Stigarna är breda och har hård botten, men sanden vid stranden är mjuk. Ner till stranden kommer man via trappor på två platser. Vid den ena trappan finns en ramp, som kan utnyttjas om man har barnvagn. Trapporna är dock tämligen branta och inte tillgängliga för rörelsehindrade.

Tilläggsinformation

Hangö udd ända fram till Lappvik tätortsområde var utarrenderat till Sovjetunionen under åren mellan krigen (1940–41). Gränsen för arrendeområdet gick då endast ungefär en kilometer från Lappvik strand. På Uuvis område kan man ännu se vissa spår av arrendetiden i terrängen: ett pansarvagnsdike i riktning från öster till väster, skyttegravar, fordonsgropar och gropar efter skyddsrum och baracker, som grävts ner i marken. De som är intresserade av dessa frågor uppmanas att besöka Hangö frontmuseum, som finns nära Lappvik norr om väg 25.