Information om området

Lilla Lekholmen lämpar sig väl som mål för en paddlingsutfärd eller för en kvällstur med båten. Ön ligger vid farlederna och det är ca 6 kilometer till båthamnarna i Botby och Nordsjö. Den som rör sig till havs bör dock observera, att man är tvungen att ta sig över små fjärdar för att komma fram, trots att ön ligger i innerskärgården.

Det finns rikligt med förtöjningsringar för båtfolk runt ön, med undantag av sydspetsen. Dessutom finns det några bojar på östra sidan. En del av förtöjningsplatserna ligger på sluttande klippor, så ställvis behövs vighet och raska tag. Öns sydöstra strand är rätt djup. Observera att badbryggan på den östra sidan inte är ämnad för förtöjning eller landstigning. Ön har även låga klippstränder, där det är lämpligt för paddlare att ta i land.

Bastun på Lilla-Lekholmen är öppen året runt och fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Man kan reservera en bastutur genom att skriva i bastuturshäftet, som finns i en postlåda på bastuns vägg. Observera att man inte får använda havsvatten för att kasta bad, eftersom bastuugnen lätt rostar på grund av havsvattnet och snabbt blir i oanvändbart skick. Tag med sött vatten till bastubadandet. Bekanta dig med Uuvis basturegler.

Det finns flera eldplatser för besökarna och ved finns på den östra stranden. Toaletten finns mitt på ön och infotavlan i närheten av bryggan.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Öns topografi är varierande, klipporna har höjdskillnader och rutterna där man rör sig är delvis sluttande. Dessutom kan klipporna vara väldigt hala när de är våta.