Information om området

Den maritima friluftsön Linlo ligger mellan Porkalaudden och Obbnäs. Man kommer till ön med en gångbro från småbåtshamnen. Vid regn ger områdets kokskjul ett bra skydd. Med undantag av öns nordligaste del hör ön till nätverket Natura 2000.

Leder

Det finns många naturliga stigar att vandra längs men området har inga markerade leder.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Till Linlo går en tillgänglig gångbro vars ramper sluttar rätt svagt. Vid ändan av bron på ön finns en tillgänglig eldplats. I övrigt är områdets stigar smala, steniga och har rötter. På Linlo finns också höjdskillnader och trappor.

Tilläggsinformation

Hamnföreningen Linlo Marina ry ansvarar för verksamheten i Linlo hamn.