Information om området

I närheten av parkeringsplatsen finns en infotavla. Den närmaste toaletten ligger i Kolaholmens friluftsområde ca en kilometer norrut. Det går en liten stig till klipporna på västra sidan.

Området plogas inte på vinter.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området har inte service för rörelsehindrade.

Tilläggsinformation

Norr om området, alldeles i närheten, ligger Kolaholmens friluftsområde med sina sandstränder samt längre söderut ligger Långöns friluftsområde med sin mångsidiga service.