Information om området

Det finns många markerade leder på Luks friluftsområde. Den längsta av dem för vandraren till sju tjärnar och vid några av stränderna finns kokskjul där man kan värma sin färdkost.

Rekreationsfiske är tillåtet i områdets tjärnar och sjöar som har en naturlig fiskstam. Vid Kaitalampis och Halkolampis fiskeplatser kan man fånga bland annat regnbågsforell och annan ädelfisk om man har skaffat tillstånd av Luks fiskelag.

Lukträsket har en badstrand.

På vintern finns det skidspår på områdets leder. Aktuell information om badvattnet och skidspåren.

Leder

I Luk finns det markerade leder, 15 km med en beläggning av stenmjöl och 7 km med naturlig botten. På vintern finns det skidspår för klassisk skidåkning på lederna.

Luukkaan luontopolku:
Det finns två stigar att välja mellan: den längre är 9 km lång och den kortare 6 km. Den första delen är gemensam för båda stigarna. Besökaren vägleds av skyltar försedda med en kottsymbol och vid varje objekt finns en numrerad infotavla. Rutten går längs friluftsstigar och är lätt att promenera, med undantag av några branta backar. Stigen ger information om Lukområdets skogsnatur, dess skötsel och skydd samt dess lokalhistoria.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade. Största delen av områdets leder är friluftsleder med hård botten men det finns också branta backar.

Mera tips i anslutning till områdets tillgänglighet (på finska).

Tilläggsinformation

I Luk herrgård finns ett café där man kan hyra bastun som finns på området.
Det finns också ett område för husvagnar.

Luk hör till Noux insjöplatås friluftsmål, dit även Vaakkoi, Salmi, Yli-Takkula, Karjakaivo, Kattilajärvi, Pirttibacka, Oitans, Sorlams naturstig och Noux nationalpark hör.